NEMAČKI LOVAČKI TERIJER

DEUTSCHER JAGDTERRIER - GERMAN HUNTING TERRIER

MITROVAČKI MARATON

Klub nemačkih lovačkih terijera iz Sremske Mitrovice organizovao je 05.11.2005 proširenu utakmicu u zahvatu na lisicu. Sudijski kolegijum činili su Mile Herić i Laslo Sabadi, dok je kvalitetnu divljač obezbedio Boris Nikšić iz Bačkog Gradišta.
Prijavljivanje pasa trajalo je 8:00 do 9:00, kada je prijavljeno neverovatnih 70 pasa. Prvo je ocenjivan rad pasa na jazavcu, gde su psi imali imali na raspolaganju 1.min za pretraživanje rova, 1.min za oglašavanje ispred rešetke, 1.min za rad i 1.min da budu u zahvatu sa jazavcom. Sledeća disciplina na kojoj su psi testirani bila je rad pasa na lisici, pri čemu se merilo vreme kao na klasičnoj brzinskoj utakmici.
Utakmica se zbog brojnosti pasa odužila čak do 18h kada su organizatori i takmičari bili primorani da parkiraju automobile oko rova kako bi farovima osvetlili rov nebi li sudije mogle da završe suđenje. Od upisanih 70 pasa takmičenje je uspešno završilo samo 37 pasa. Titulu I-a CACT osvojio je pas DAX vlasnika Kiprijanovski Slobodana, drugoplasirani i sa titulom RCACT bio je APOLO od Plavog Korala vlasnika Ivović Aleksandra, 3.mesto i titulu Pr.Srbije uzela je NESTA vom Falkon Forst, 4.mesto i titulu Pr.Vojvodine uzeo je ADAM-KAN vlasnika Moro Marjana. Sva četiri psa su odradila sve discipline maksimalno tako da su samo sekunde određivale. Prvo mesto ekipno zauzela je grupa vlasnika Moro Marjana sa psima: Adam-Kan, Grof od Bogaza i Nigra.

>>> još slika <<<

R.
Br.
PAS
Rad psa u rovu
Rad na
divljači
Primedba,
Nagradni
razred
Pretraga
Istrajnost
Glas
Jazavac
Lisica/Vreme
1.
DAX
4 4 4 4+1 4+1 / 40"
I-a CACT
2.
APOLO "od Plavog Korala"
4 4 4 4+1 4+1 / 51"
I-b RCACT
3.
NESTA vom Falcon Forst
4 4 4 4+1 4+1 / 58"
I-c Pr.Srbije
4.
ADAM-KAN
4 4 4 4+1 4+1 / 59"
I-d Pr.Vojvodine
5.
DUENA Sentilanska
4 4 4 4.5 4+1 / 20"
6.
ROLEKS Sirmium
4 4 4 4.5 4+1 / 34"
7.
NIGRA
4 4 4 4.5 4+1 / 40"
8.
KALA
4 4 4 4.5 4+1 / 49"
9.
DORN od Popa
4 4 4 4+1 4.5 / 54"
10.
KAN
4 4 4 4.5 4+1 / 56"
11.
BUCKO
4 4 4 4+1 4.5 / 57"
12.
TRAMVAJ
4 4 4 4 4+1 / 43"
13.
SVICIDAL ERLO
4 4 4 4 4+1 / 45"
14.
ASTOR
4 4 4 4+1 4 / 46"
15.
CITA Sirmium
4 4 4 4 4+1 / 48"
16.
FETA od Popa
4 4 4 4+1 4 / 49"
17.
ARAPIN
4 4 4 4+1 4 / 49"
18.
OPAL
4 4 4 4 4+1 / 56"
19.
BRIK
4 4 4 4.5 4.5 / 59"
20.
NOKI
4 4 4 4+1 4 / 59"
21.
DONE vom Grabendorf
4 4 4 4+1 4 / 59"
22.
TONY
4 4 4 4.5 4 / 23"
23.
AMOR
4 4 4 4.5 4 / 25"
24.
FOX
4 4 4 4 4 / 47"
25.
BERO
4 4 4 4 4 / 48"
26.
ALIJA
4 4 4 4+1 3.5 / 49"
27.
NIRA
4 4 4 4+1 3.5 / 55"
28.
AXEL Sirmium
4 4 4 4+1 3 / 43"
29.
GERO od Bogaza
4 4 4 4 3.5 / 31"
30.
FACA
4 4 4 4 3.5 / 52"
31.
FOKS
4 4 4 3.5 4 / 59"
32.
OSKAR Worldleague
4 4 4 4 3 / 30"
33.
GROF od Bogaza
4 4 4 3 4 / 50"
34.
GUS.CICH od Jasen Gaja
4 4 4 4+1 2.75 / 59"
35.
RAMBO
4 4 4 2.5 4+1 / 53"
36.
BOJ
4 4 2.5 4 4 / 59"
37.
LUKE
4 4 4 4.5 2.5 / 42"