NEMAČKI LOVAČKI TERIJER

DEUTSCHER JAGDTERRIER - GERMAN HUNTING TERRIER

11.09.2005 - CACT LOZNICA - Proširena brzinska

11.09.2005.g. u organizaciji K.D.Loznica održan CACT jamara BRZINKA proširena radom na jazavcu, po novom pravilniku. Učestvovalo 34 psa. Samo dva psa su ispunila uslov za dodelu kandidatura, imali su maksimalne ocene u radu na obe divljači.

I-a CACT ostvario je pas KAN Ristanović Milana iz Loznice.
I-b RCACT ostvario je pas OPAL Dragicević Slavoljuba iz Loznice.

Kinolocke sudije na utakmici: Vukanović Siniša i Đurin Stevan.
Divljač obezbedio Pavlović Vesa iz Krnula.