NEMAČKI LOVAČKI TERIJER

DEUTSCHER JAGDTERRIER - GERMAN HUNTING TERRIER

SAVEZNA UTAKMICA PASA JAMARA U VE�TACKOM ROVU

BANATSKI BRESTOVAC - 19.06.2005

R.
Br.
PAS
Izvla-
čenje
Pucanj
Rad psa u rovu
Rad na
divljači
Primedba,
Nagradni
razred
Pretraga
Istrajnost
Glas
Jazavac
Lisica
1.
CAR OD ZG
4
X
-
-
-
-
-
2.
DON
4
3
4
4
4
4
3
3.
TRAMVAJ
4
X
-
-
-
-
-
4.
VUK FILIP
4
X
-
-
-
-
-
5.
GIPS
X
-
-
-
-
-
-
6.
DAX
X
-
-
-
-
-
-
7.
ALFI
4
4
4
4
4
4.5
4+1
I-c
8.
REJ Plavanski
X
-
-
-
-
-
-
9.
FALKON FAX
4
4
3
4
4
4.5
3.5
10.
EKI
4
4
4
4
4
2.5
4+1
11.
DINA
4
4
4
4
4
4.5
2.5
12.
AGA
4
2
4
4
4
3
3
13.
BRADONJA
4
4
4
4
4
4.5
4+1
I-a CACT
14.
�TAPCI
4
4
4
4
4
3.5
4+1
15.
ILK Prnjavorski
X
-
-
-
-
-
-
16.
BOND
X
-
-
-
-
-
-
17.
AS (Dejan)
4
X
-
-
-
-
-
18.
FIGO
X
4
-
-
-
-
-
19.
�ABAC
4
4
4
4
4
4
4+1
I-d
20.
�MIT - ZULU
4
4
4
4
4
3
-
21.
ZOF
4
4
4
4
3
4.5
2.5
22.
AS (D�oni)
4
4
4
4
4
3.5
3
23.
APOLO
4
4
4
4
4
3
4.5
24.
ZIKO
4
4
4
4
4
4.5
4+1
I-e
25.
MAJK
X
-
-
-
-
-
-
26.
CEGI Prnjavorski
4
4
4
4
4
4.5
4+1
I-b RCACT

19.06.2005.g. održan je CACT jamara-rad u rovu u organizaciji kluba jamara, kd ,,Pančevo 85,, Takmičenje je održana na poligonu u Banatskom Brestovcu (BB). Da se takmici, do�lo je 26 pasa. Od tog broja 11 pasa je otpalo na disciplinama poslu�nosti dok je 15 pasa uspe�no zavr�ilo takmičenje. U  I nagradni razred plasiralo se 5 pasa, u II nagradni razred plasiralo se 6 pasa a u III nagradi razred plasiralo se 4 psa.  I-a CACT SiCG ostvario je pas BRADONJA vlasni�tvo Vladulj Nenada iz Zrenjanina, I-b RCACT ostvario je pas ČEGI PRNJAVORSKI  vlasni�tvo Kuzmanovic Gorana iz Sremcice a I-c Prvak Srbije postao je pas ALFI, Silić Mike iz Bačkog Gradi�ta. Kvalitetne jazavce i lisice, obezbedio je Gavrić Pera iz �apca a sudenje je povereno Milovanović Draganu iz Beograda i �urin Stevanu iz Banatskog Brestovca.