NEMAČKI LOVAČKI TERIJER

DEUTSCHER JAGDTERRIER - GERMAN HUNTING TERRIER


Izvodi iz pravilnika o pripravnicima za kinološke sudije

član 1)
Kandidat za sudijskog pripravnika može biti svaki član Kinološkog društva koji najmanje dve godine aktivno deluje u okviru delatnosti, a da za to ne prima nikavu materijalnu nadoknadu.

član 2)
Sudijski pripravnik može postati član Kinološkog društva koji je napunio 17 godina. Mora imati svog psa ili da je u porodici imao psa rase koji pripada FCI grupi za koju prijavljuje pripravnici staž.

član 3)
Molba se popunjava na priloženom obrascu koji obavezno mora da bude potpisan i overen od matičnog Kinološkog društva, a uz to se prilaže fotokopija diplome o završenoj najmanje srednjoj stručnoj spremi i dokaz o uplati 5.000,00 dinara na žiro račun 180-0245340101000-24. Nakon toga KSSCG izdaje pripravničke potvrde za stažiranje.

član 4)
Pripravnik može stažirati pri ocenjivanju pasa tek kada dobije pripravničke potvrde od KSSCG.

član 5)
Pripravnički staž traje najmanje jednu, a najviše tri godine.