NEMAČKI LOVAČKI TERIJER

DEUTSCHER JAGDTERRIER - GERMAN HUNTING TERRIER

PRAVILNIK FCI O IZLOŽBAMA PASA

Ovaj pravilnik dopunjuje Opsti pravilnik Medjunarodne kinoloske federacije i odnosi se samo na one izlozbe na kojima je dozvoljeno izdavanje Sertifikata medjunarodnog sampionata lepote (CACIB).
FCI ce naplatiti obaveze za ove manifestacije ciji iznos odredjuje Generalna skupstina FCI. FCI ih naplacuje po prijemu kataloga i spiskova sa rezultatima (CACIB - RCACIB) i primenjuju se na svakog psa koji se nalazi u katalogu. Ove obaveze se placaju i u slucaju kada ni jedna titula nije dodeljena.

1. OPSTE ODREDBE
Stalne clanice FCI duzne su da organizuju najmanje jednu izlozbu godisnje za CACIB, ili najvise cetiri bez dodatnog uslova. Zemlje clanice mogu da zatraze dodatnu izlozbu za CACIB na svakih 3000 pasa upisanih u njihovu knjigu porekla u toku godine koja prethodi zahtevu. Ukupan broj stenadi upisane u knjigu porekla treba dostaviti generalnom sekretarijatu FCI preko nacionalnih kinoloskih organizacija.
Nacionalne kinoloske organizacije jedine su nadlezne da odrede izlozbe na kojima ce se dodeljivati CACIB.
FCI izradjuje i objavljuje kalendarski raspored CACIB izlozbi.
Izlozbe na kojima FCI dozvoljava dodelu CACIB obavezno nose sledeci naziv:
"MEDjUNARODNA IZLOZBA PASA sa dodelom CACIB-a FCI."
Logotip FCI mora obavezno stajati na katalozima izlozbi na kojima se dodeljuje CACIB. Pored toga, i sledeci naziv mora takodje da stoji na katalogu:
"Medjunarodna kinoloska federacija"

2. ZAHTEVI
Zahtevi za odrzavanje CACIB izlozbi moraju stici u Generalni sekretarijat FCI najkasnije 12 meseci pre odrzavanja manifestacije ili najranije cetiri kalendarske godine pre odrzavanja.

3. OGRANICENJA
Dodeljuje se se samo jedan sertifikat CACIB po polu i rasi (prema nomenklaturi rasa FCI) i samo jedan sertifikat CACIB moze biti dodeljen istoga dana i na istom mestu.
Nijedna CACIB izlozba ne moze se odrzati u vreme organizovanja svetske izlozbe ili izlozbe sekcije na istom kontinentu.
Ukoliko dodje do otkazivanja izlozbe, organizator je duzan da delimicno nadoknadi iznos za upis izlagacima koji su vec platili.
FCI dozvoljava organizovanje vise CACIB izlozbi u istom danu samo pod uslovom da ove manifestacije budu medjusobno udaljene najmanje 300 km ili da organizator koji je prvi poslao zahtev pristane na organizovanje jedne ili drugih izlozbi. U ovakvom slucaju se preporucuje dobijanje saglasnosti od FCI i raspodela na grupe (prema nomenklaturi rasa FCI) na odgovarajuci nacin.
Na CACIB izlozbama jedna rasa pasa, kao i rase pasa iz iste grupe ocenjuje se u jednom (istom) danu. Medjutim, ako razlozi organizacije to zahtevaju, ocenjivanje rasa iste grupe moze se rasporediti na dva dana. U takvom slucaju, prvak FCI grupe se dodeljuje u jednom danu, s tim da se ni pod kojim uslovom rase grupe ne razdvoje, u skladu sa postovanjem nomenklature rasa FCI.
Izvrsni direktor FCI donosi odluke na kojim medjunarodnim izlozbama ce se dodeljivati CACIB.

4. SPECIJALNI USLOVI - PRIJAVLJIVANJE PASA
Organizatori izlozbe vode racuna da u katalogu budu upisani samo psi onih rasa ciji je standard priznala FCI i koji su upisani u rodovne knjige ili u aneksu rodovne knjige zemlje clanice FCI ili zemlje neclanice ciji registar u svakom slucaju priznaje FCI.
Na svim CACIB izlozbama obavezno je postovanje vazece nomenklature rasa FCI. Podela po grupama je sledeca:

1. grupa: ovcarski ps, psi cuvari i govedarski psi ( sem svajcarskih govedarskih pasa)
2. grupa: psi tipa pinca i snaucera - veliki psi (Molossoides) i
svajcarski govedarski psi
3. grupa: terijeri
4. grupa: jazavicari
5. grupa: psi tipa spic, (nordijski psi, Spitz i primitivni tip)
6. grupa: lovacki psi i psi tragaci krvi
7. grupa: pticari
8. grupa: psi skupljaci divljaci, donosioci-aporteri i psi za vodu
9. grupa: psi za pratnju i razonodu
10. grupa: hrtovi i pripadajuce rase

Na CACIB izlozbama sa malim brojem prijavljenihpasa, organizatori mogu da sastave grupe za dodeljivanje "najboljih u grupi". Ovo se ipak ne primenjuje na svetske izlozbe i izlozbe sekcija.
Na CACIB izlozbama, osim imena rase na jeziku organizatora, program i katalog jednako moraju da sadrze zemlju porekla rase i moraju biti napisani na jednom od cetiri radna jezika FCI.
Samo potvrdjene titule medjunarodnog i nacionalnog sampiona mogu da se stampaju u katalogu kao i zvanicne titule dobijene na svetskim izlozbama i izlozbama Sekcija FCI (pobednik na svetskoj izlozbi, pobednik na izlozbi sekcije..., pobednik na svetskoj izlozbi - u razredu mladih, pobednik na izlozbi sekcije... - razred mladih).
Zabranjeno je ucestvovanje na izlozbama bolesnim psima, psima invalidima (bogaljima) ili psima sa atrofijom testisa kao i kerusama koje imaju teranje ili su vidno pod laktacijom ili su zajedno sa svojom stencima.
Ne mogu se ocenjivati psi koji nisu upisani u katalog sem u slucajevima kada organizacioni komitet za to donese odluku (problem stampanja kataloga, i slicno).
Psi sa kupiranim repom ili usima moraju se primiti na izlozbu i pri tom se mora obratiti paznja na vazece propise u njihovoj zemlji porekla i u zemlji u kojoj se izlozba odrzava. Ocenjivanje ovih pasa, bilo da su im rep i usi kupiranei ili ne, treba da se sprovede bez imalo diskriminacije i prema standardu priznate rase.
Mikrocipovi (standard ISO) i tetovaza su dopusteni. Ako u zemlji u kojj se izlozba odrzava ne postoje skeneri za citanje mikrocipova, izlagac je duzan da donese svoj.

5. RAZREDI
Nije dopusteno upisivanje pasa u dva razreda kao ni zakasnele prijave (upisi posle isteka roka). Ako u zemljama u kojima se izlozba odrzava postoji takav obicaj, mogu se organizovati i druge dodatne izlozbe ili utakmice na istom podrucju, izvan zvanicne manifestacije.
Na CACIB izlozbama pod patronatom FCI dozvoljeni su samo sledeci razredi:
a. Razredi koji se uzimaju u obzir za CACIB:

Razred intermedija (od 15 do 24 meseca, neobavezno)
Otvoreni razred (pocev od 15 meseci, obavezno)
Razred radnih (pocev od 15 meseci, obavezno)
Razred sampiona (pocev od 15 meseci, obavezno)
Razred radnih

Da bi se pas prijavio u razred radnih, obavezno uz prijavu za izlozbu treba da priloziti potvrdu o radnom ispitu - tu potvrdu izdaje nacionalna kinoloska organizacija zemlje u kojoj vlasnik psa ima stalno prebivaliste - na obrascu koji je propisao FCI - da je pas, uspesno polozio ispit i na njemu dobio potreban broj poena - prema pravilnicima FCI - koji mu dozvoljava upis u ovaj razred, kao i sve ostale detalje u vezi sa ispitom.

Razred sampiona
Da bi se pas prijavio u razred sampiona, potrebno je da mu jedna od sledecih titula bude izdata najjkasnije na dan zvanicnog isticanja roka za prijavljivanje na izlozbu. Kopija potvrde kojom se ovo potvrdjuje mora se priloziti uz prijavu za izlozbu.
- Titula medjunarodnog sampiona FCI
- Titula nacionalnog sampiona (koja je dobijena sa najmanje dve nagrade u zemlji clanici FCI)
- Titule nacionalnog sampiona zemalja neclanica FCI mogu da budu prihvacene

b. Razredi koji se ne uzimaju u obzir za CACIB:
Razred beba (od 6 do 9 meseci, neobavezno)
Razred mladih (od 9 do 18 meseci, obavezno)
Razred veterana (pocev od 8 godina, neobavezno)

Za odredjivanje starosti u obzir se uzima datum dana uoci izlozbe.

6. KVALIFIKATIVI I OCENJIVANJE
Kvalifikativi koje daju sudije moraju da sadrze sledece definicije:

ODLICAN - dodeljuje se samo onom psu koji se veoma blizo priblizio idealnom standardu rase, koji je u savrsenom stanju, koji odaje utisak harmonicne celine i ispoljava uravnotezen temperament, koji je sam "klasa" i ima sjajno drzanje. Superiornost njegovih kvaliteta u odnosu na rasu moze da dopusti da se zanemare neke manje nesavrsenosti ali on mora imati tipicne odlike svoga pola.

VRLO DOBAR - dodeljuje se samo onom psu koji ima savrsene odlike svoje rase, koji je uravnotezen u pogledu svojih proporcija i koji je u dobroj kondiciji. Bice mu tolerisani manji nedostaci ali ne i oni morfoloske prirode. Ovu ocenu moze dobiti samo kvalitetan pas.

DOBAR - dodeljuje se samo onom psu koji ima odlike rase ali i vidne mane pod uslovom da one nisu diskvalifikacione.

DOVOLJAN - dodeljuje se samo onom psu koji u dovoljnoj meri ima odlike svoje rase ali njegovo optimalno stanje ne pokazuje ocite ili neocite kvalitete.

DISKVALIFIKOVAN - dodeljuje se psu koji ne odgovara tipu koji se zahteva prema standardu rase, cije je ponasanje ocevidno suprotno od standarda ili je agresivan, koji ima anomalije testisa, nedostatak zuba ili ima nepravilnu celjust; boja njegove dlake i/ili koze je nesavrsena ili pokazuje znake albinizma. Ovaj kvalifikativ se daje i psu koji pokazuje toliko malo odlika svoje rase da zdravlje moze da mu se narusi. Takodje se dodeljuje psu sa eliminatcionim nedostacima u pogledu njegove rase.
Psi koji ne mogu da dobiju ni jedan od gore pomenutih kvalifikativa-ocena, ne mogu da ostanu u ringu i dobice sledecu karakteristiku:

NE MOZE DA BUDE OCENJEN: ovaj kvalifikativ dodeljuje se psu koji se ne krece, koji neprestano skace na svog vodica ili pokusava da pobegne iz ringa, cime onemogucava svako ocenjivanje kretanja i drzanja. Jednako se primenjuje i na psa koji ne dopusti da ga sudija pregleda i time onemoguci procenu zuba, anatomije i strukture, repa ili testisa. Na isti nacin se postupa sa psima kod kojih sudija otkrije tragove operacija ili odredjenih manevara ciji je cilj da prikriju te tragove. Ovaj kvalifikativ se dodeljuje takodje kada sudija ima cvrste razloge da misli da su operacije izvrsene da bi popravile prvobitno stanje psa ili njegove karakteristike (ocni kapci, usi, rep). Razlog zbog koga je pas dobio ovaj kvalifikativ mora biti naveden u ocenskoj listi.
Za prva cetiri psa iz svakog razreda bice klasificirani psi koji su dobili ocenu najmanje "VRLO DOBAR".

7. TITULE I NAGRADE
U obzir za dodelu CACIB-a dolaze samo oni psi (iz razreda koji konkurisu za CACIB) koji su dobili "Prvi (1) odlican". CACIB moze da se dodeli samo psu sa najvisim kvalitetima. Dodeljivanje CACIB-a nije automatski povezano sa dobijanjem ocene "Prvi odlican".
Rezerva CACIB-a moze da se dodeli drugom najboljem psu koji je dobio ocenu "Odlican".
Sudija dodeljuje CACIB i RCACIB prema kvalitetu pasa, ne vodeci racuna o tome da li oni ispunjavaju ili ne kriterijume u pogledu starosti ili upisa u rodovne knjige koje priznaje FCI.
Dodeljivanje svih nagrada, racunajuci i CACIB spada u nadleznost samo jednog sudije za svaki pol i svaku rasu. Taj sudija mora biti unapred imenovan.
Pas i zenka koji su predlozeni za CACIB kao i najbolji muzjak i najbolja zenka iz razreda mladih - koji su dobili ocenu "Odlican" u razredu mladih, takmice se za titulu Prvak rase.
Samo jedan sudija, koji se unapred imenuje, dodeljivace sledece navedene titule:
Prvak grupe, Najlepsi pas izlozbe, Najboljia odgajivacka grupa, Najlepsi odgajivacki par, Najbolji veteran, Najlepsi mladi pas (Junior Handling).
Pozive da dodeljuju gore nabrojane titule mogu dobiti samo one sudije kojie imaju pismena ovlascenja svojih kinoloskih organizacija za dodeljivanje ovih titula.
All-rounders sudije zemalja stalnih clanica FCI mogu da ocenjuju, bez prethodne saglasnosti svoje nacionalne organizacije, sve rase pasa, da dodeljuju sve titule, podrazumevajuci i titule "Najlepsi pas izlozbe" i "Najlepsi pas grupe" .
Sudije za grupe zemalja stalnih clanica FCI mogu da ocenjuju, bez prethodne saglasnosti svoje nacionalne organizacije, sve rase pasa iz grupa za koje su ovlasceni da ocenjuju, kao i da dodeljuju titulu "Najlepsi pas u grupi" za grupe za koje su oni ovlasceni da ocenjuju. Oni takodje mogu da dodeljuju titulu "Najlepsi pas izlozbe" ako im je njihova nacionalna kinolosk a organizacija to odobrila i ako je organizacioni komitet to prihvatio.

8. ZVANICNO POTVRDjIVANJE CACIB-A
Predloge za dodelu CACIB daju imenovane sudije. CACIB se definitivno priznaje tek posto ga FCI potvrdi.FCI je duzan da se uveri da predlozeni psi ispunjavaju uslove koji se zahtevaju za dodeljivanje CACIB-a.
Kartoni koji se dostavljaju izlagacima potvrdjuju da je pas kratko i jasno predlozen za CACIB. Na ovim kartonima nalazi se sledeci natpis: "Pod uslovom da potvrdi FCI".
Generalni sekretarijat FCI duzan je da se uveri da su predlozi za CACIB pravilno sacinjeni. Najkasnije tri meseca posle izlozbe, organizatori su duzni da Generalnom sekretarijatu FCI posalju dve kopije kataloga i spiskove pasa koji su predlozeni za CACIB i RCACIB.
Taj spisak treba da sadrzi sledece podatke:
Kataloski broj, ime psa, rodovnu knjigu, broj rodovne knjige, pol, rasu i varijetet, datum stenjenja, ime vlasnika, ime sudije.
Rase su ispisane na jeziku zemlje njihovog porekla iza kojih slede nazivi koji su u upotrebi u zemlji odrzavanja izlozbe.
Psi muzjaci i zenke treba da se odvojeno upisuju. Numeracija treba da pocne od broja 1 i da tece bez prekida.
Ako neki pas nije stavljen na spisak sa rezultatima (izostavljen je, na primer), njegov karton sa predlogom za titulu moze da se prihvati pod uslovom da se nijedan pas iste rase i istog pola vec ne nalazi u spisku.

9. SUDIJE
Sudija je jedini koji ima pravo da odlucuje o dodeli CACIB-a, klasifikaciji i ocenjivanju pasa. Njemu je stoga zabranjeno da se o bilo cemu konsultuje sa bilo kim. Ako to organizacija zahteva, sudiji moze da pomaze sekretar ili pomocnik i, ako je to potrebno, prevodilac. Pomocnici sudije moraju da govore jedan od radnih jezika FCI, prema izboru sudije.
Ocenjivanje i procenu mogu da donose samo sudije koje imaju ovlascenja svojih nacionalnih kinoloskih organizacija za ocenjivanje pomenutih rasa. Dok obavljaju duznost, sudije su duzne da sude jedino po standardu rase FCI koji je na snazi u vreme odrzavanja izlozbe.
Kada se radi o dodeljivanju titula rasi (ili rasama) i/ili finalu koji se odigrava u pocasnom ringu, sudija moze sluzbeno da nastupa u stranoj zemlji samo posto dobije pismenu dozvolu od svoje nacionalne kinoloske organizacije - najkasnije pre samog otvaranja izlozbe.
Sudije iz zemalja koje nisu clanice FCI mogu sluzbeno da nastupaju na izlozbama FCI samo pod uslovom da je nacionalna kinoloska organizacija kojoj pripadaju sklopila ugovor sa FCI. Ove sudije mogu da ocenjuju na izlozbama FCI ako se njihovo ime nalazi na zvanicnom spisku sudija nacionalne kinoloske organizacije.
Sledeci propisi takodje se primenjuju:

a) Posto budu pozvani da sude na izlozbi FCI, sudije zemalja koje nisu clanice FCI duzne su da ispune standardni upitnik koji izdaje FCI, koji im se blagovremeno salje i koji su duzni da potpisu i vrate radi odobrenja.
b) Nacionalna kinoloska organizacija zemlje u koju je sudija pozvan da sudi, a koji dolazi iz zemlje koja nije clanica FCI, duzna je da proveri ispravnost podataka koji se nalaze u upitniku.
c) Sudije koje dolaze iz zemalja koje nisu clanice FCI duzni su, u svakoj situaciji, da postuju standarde rase FCI dok sluzbeno nastupaju na izlozbama pod pokroviteljstvom FCI. Nacionalna kinoloska organizacija koja ih je pozvala duzna je da im posalje standarde (FCI) za rase za koje su pozvani da sude.
d) Kada sluzbeno nastupaju na izlozbama pod patronatom FCI, sudije koje dolaze iz zemalja koje nisu clanice FCI ili zemalja pridruzenih clanica, mogu da ocenjuju samo one rase za koje im je saglasnost dala njihova nacionalna kinoloska organizacija.
e) Sudije iz zemalja koje nisu clanice FCI duzne su da se u potpunosti obaveste o pravilnicima za izlozbe FCI kao i o svim drugim detaljima od znacaja za postupak i regulisanje materije o kojoj je rec. Nacionalna kinoloska organizacija zemlje u kojoj se priredjuje izlozba duzna je da doticnim sudijama unapred dostavi ove informacije.

POZIVI ZA SUDjENJE
a) Organizatori salju pismeni poziv sudiji. Sudija je duzan da putem poste obavesti organizatore o tome da li je poziv primio ili nije. On je duzan da postuje svoj angazman osim ako je sprecen iz opravdanih razloga.
b) Ako sudija ne moze da prihvati poziv iz opravdanog i vaznog razloga, organizatori moraju o tome biti obavesteni i to odmah, telefonom, faksom, teleksom ili telegramom. Nemogucnost da sudi treba da bude pismeno potvrdjena.
c) Organizatori su takodje duzni da se drze angazmana i vode racuna o poslatim pozivima. Ponistavanje poziva se dopusta samo u slucaju vise sile ili u slucaju uzajamnog sporazuma sa sudijom.
d) Ako su organizatori prinudjeni da otkazu manifestaciju, duzni su da nadoknade troskove koje su sudije eventualno ugovorile. Osim toga, ako sudija iz bilo kog razloga odbije da ispuni svoj angazman, duzan je da preuzme troskove koji su vec nastali. Stoga se sudijama preporucuje da zakljuce ugovor o osiguranju u slucaju otkazivanja pri kupovine putne karte.
e) Sudija i organizatori su duzni da sklope sporazum na odgovarajucem tipskom obrascu FCI.
f) Sudiji nije dozvoljeno da prijavi psa koji je registrovan na njegovo ime za izlozbu ako taj pas treba da se ocenjuje istog dana kada sudija ocenjuje na toj istoj manifestaciji.
Sudiji nije dozvoljeno da dovede ni jednog psa na izlozbu onoga dana kada on sluzbeno nastupa na toj istoj izlozbi. Ipak, partner sudije, clan blize familije ili svaka osoba koja s njime zivi pod istim krovom moze da mu prijavi i dovede psa (ili pse) koji pripadaju rasi (ili rasama) koje sudija ne ocenjuje onog dana kada su oni (ili on, pas) prisutni.
Psi koje sudija dovede na medjunarodnu izlozbu, na kojoj on ne nastupa sluzbeno kao sudija, moraju pripadati njegovom odgoju, bilo da su njegovo vlasnistvo ili suvlasnistvo, ili da pripadaju partneru ili clanu njegove bliske familije ili svakoj osobi koja s njime zivi pod istim krovom.
Nije mu dozvoljeno da sudi psu ako je bio njegov vlasnik, suvlasnik, ako ga je obucavao, cuvao ga ili prodao u periodu od sest meseci pre odrzavanja izlozbe na kojoj sluzbeno nastupa. Isto se odnosi na pse koji pripadaju partneru, njegovoj bliskoj familiji ili osobi kja sa njim zivi pod istim krovom.

PRAVA SUDIJA
a) Sudija mora unapred da bude obavesten za koje se rase poziva da sudi. Organizator je duzan da o tome unapred i pismeno obavesti sudiju.
b) Sudije mogu slobodno da zakljuce privatne aranzmane sa organizatorima izlozbi. Ti sporazumi mogu da se razlikuju od dole navedenih. Medjutm, kada se takvi sporazume ne zakljuce, sudije imaju pravo na dole navedene prednosti.
Prava sudija koji se upucuju na medjunarodne izlozbe FCI izvan zemalja u kojima imaju stalno prebivaliste jesu sledeca:
a) Organizatori izlozbe, ili klub koji poziva, duzni su da preuzmu troskove zivota sudije, prema uslovima prethodno sklopljenog ugovora, od trenutka njegovog dolaska u zemlju u kojoj sudi do trenutka njegovog odlaska. Razume se da ovaj rok podrazumeva dan uoci i dan posle izlozbe.
b) Sudija u svakom slucaju treba da bude smesten u najboljem smestaju. Osim toga, on ima pravo na obroke i na sumu novca na ime dzeparca (najmanje 1000 BEF, odnosno 25 evra) po danu kada ima sudjenje.
c) Svi normalni putni troskovi sudije moraju se odmah po dolasku nadoknaditi ili prema prethodnom dogovoru, isplatiti unapred.
d) Organizatori izlozbe su duzni da zakljuce ugovor o obezbedjivanju civilne odgovornosti.
e) Nadoknada troskova za avionski prevoz bice obracunata prema "smanjenoj tarifi" ili prema "Apexu". Ova nadoknada se moze isplatiti prema gore navedenim nacinima samo ako je razdaljina "samo odlazak" duza od 300 km. Ako je ova razdaljina kraca ali je avionska karta uprkos svemu jeftinija, prihvatice se najpovoljnija opcija.
Pozeljno je da se finansijski aranzmani unapred definisu u formi ugovora ili pismenog sporazuma koji zakljucuju sudija i organizatori izlozbe. Obe strane duzne su da postuju ovaj ugovor.
Dogovori koji se ticu dnevnih nadoknada sudijama zavise od pravilnika nacionalnih kinoloskih organizacija zemalja u kojima se odrzava izlozba.

DUZNOSTI ORGANIZATORA
Sudija:
- ne sme da konsultuje -vidi- katalog izlozbe pre ili za vreme ocenjivanja. Ni jedan clan organizacionog komiteta ne sme da sudiji da katalog pre zavrsetka izlozbe.
- ne sme da pusi u ringu za vreme sudjenja;
- ne sme da pije alkoholna pica u ringu;
- nije mu dozvoljeno da na izlozbu na kojoj sluzbeno nastupa u svojstvu sudije odlazi sa izlagacima koji predstavljaju svoje pse u toku te manifestacije. Organizatorima nije dozvoljeno ni u kom slucaju da zaduze neku osobu koja ce izlagati psa na toj izlozbi, da bude na raspolaganju sudiji pre nego sto sudjenje bude obavljeno;
- niposto ne sme da se zblizava sa izlagacima niti da odseda kod njih o njihovom trosku ako se pretpostavlja da ce on ocenjivati njihove pse. To mu se dopusta samo ako to uslovi izlozbe omogucuju i ako je to unapred dogovoreno. Isto se odnosi i na privatne susrete sa izlagacima;
- sudija je duzan da ocenjuje oko 20 pasa na sat odnosno najvise 80 pasa dnevno ako nacionalna organizacija zahteva pojedinacan izvestaj - ocensku listu - za svakog psa. Trebalo bi da sudija bude u stanju da ocenjuje najvise do 150 pasa dnevno ukoliko se ne traze pojedinacni izvestaji - ocenske liste. Prethodnim dogovorom sklopljenim izmedju sudije i nacionalne organizacije, ove cifre mogu neznatno da se povecaju ili smanje. Ako sudija treba da oceni 80 pasa (sa ocenskom listom) ili 150, odnosno vise (bez ocenske liste), o tome mora da bude obavesten prilikom urucivanja poziva i mora da da svoj pristanak;
- sudija je jedini odgovoran za odvijanje ocenjivanja u ringu. Komesar ringa je odgovoran za probleme organizacije. U svakom slucaju, nikakva aktivnost nije moguca bez pristanka sudije;
- Patuljasti i psi drugih malih-toy rasa ocenjuju se na stolu, koji je obavezan da obezbedi organizator.

10. KOMESARI RINGA
Kao sto je napred receno, sudiji u njegovom radu u ringu uvek pomazu barem komesar ringa (ili sekretar ringa) koga imenuju organizatori izlozbe.
Pozeljno je da ovaj komesar tecno govori jezik koji sudija izabere, a koji mora biti jedan od cetiri radna jezika FCI.
Komesar je duzan da dobro poznaje pravilnik FCI za odrzavanje izlozbi kao i pravilnik o izlozbama zemlje u kojoj se odrzava izlozba.

Zadaci komesara su da:
1. Okupi pse po razredima.
2. Utvrdi odsutne u svakom razredu.
3. Obavesti sudiju o svim promenama izlagaca ili nepravilnim prijavama.
4. Napise izvestaj koji se trazi a koji sudija diktira na jeziku po njegovom izboru (vidi gore).
5. Organizuje rad administracije i podelu nagrada.
6. Prati uputstva sudije.

11. ZALBE
Nije dopusteno uloziti zalbu na odluke koje sudija donese a odnose se na zasluzene kvalitete psa, klasiranje i dodeljivanje titula i nagrada osim ako sudija nije delovao u suprotnosti sa formalnostima i pravilnicima koji su na snazi.
Takva vrsta zalbi kao i zalbe koje se odnose na nacin organizovanja izlozbe ili na dodeljivanje titula i nagrada, moraju odmah pismeno da se uloze kao i da se polozi kaucija. Ako zalba nije opravdana, kaucija ce pripasti organizatoru izlozbe.

12. SANKCIJE
Nepostovanje ovog pravilnika povlaci sankcije koje mogu ici do izricanja disciplinskih mera. FCI moze da zabrani organizacionom komitetu o kome je rec da organizuje CACIB izlozbe u trajanju od jedne do vise godina. Generalni komitet FCI ima pravo da donese takvu odluku posto obavi saslusanje (ili se konsultuje pismenim putem) sa organizatorima. Generalna skupstina FCI moze da raspravlja kao drugostepena instanca ukoliko je uloziena zalba na odluku Generalnog komiteta.

13. ZABRANA IZLAGANJA
Sve zemlje clanice i partneri koje imaju ugovor sa FCI duzne su da u saglasnosti sa svojim vazecim nacionalnim zakonodavstvom objave spisak svih pasa i/ili izlagaca koji imaju zabranu da budu izlagani.
Svi organizacioni komiteti duzni su da postuju ove spiskove.

14. PRIMENA
Svi organizatori CACIB izlozbi su duzni da prouce pravilnike i zakone zemlje u kojoj se odrzava manifestacija.
U slucaju specificnih zalbi, Generalni komitet FCI moze svojom voljom da preduzme mere ukoliko sudije FCI i organizatori izlozbi krse ove pravilnike kako bi obezbedio kredibilitet medjunarodnih manifestacija koje se organizuju u skladu sa pravilnicima FCI i garantovao primenu ovih pravilnika.
Ove pravilnike je usvojio Generalni komitet u Meksiku (jun 1999) i u Briselu (novembar 1999). Oni stupaju na snagu 1. januara 2000. godine.
Boldirani delovi pravilnika usvojeni su na Generalnoj skupstini odrzanoj u Madridu, novembra 2001. godine.

U slucaju dvoumljenja merodavan je tekst na engleskom jeziku.


Aneks PRAVILNIKA O IZLOZBAMA
Medjunarodne kinoloske federacije
Dopuna pravilnika o svetskim izlozbama
i izlozbama Sekcije

PREAMBULA
Jednom godisnje, za vreme odrzavanja medjunarodne izlozbe koju oznaci Generalna skupstina FCI, moze da se dodeli titula Pobednika Svetske izlozbe za sve rase koje je priznala FCI.
Jednom godisnje, za vreme odrzavanja medjunarodne izlozbe koju oznaci svaka sekcija, moze da se dodeli titula Pobednika izlozbe Sekcije ...., za sve rase koje je priznala FCI.
Nece se proglasavati Rezervni pobednik Svetske izlozbe ili izlozbe sekcije. Organizacija Ove izlozbe se organizuju uz potpuno postovanje pravilnika o izlozbama FCI.
Samo stalne clanice FCI imaju pravo da organizuju svetske izlozbe i izlozbe Sekcije.
Na dan kada se organizuje Svetska izlozba ili Izlozba sekcije na jednom kontinentu, zabranjuje se organizovanje druge CACIB izlozbe na istom kontinentu. Nezavisno od sekcije ili sekcija u kojima se odrzavaju te manifestacije, rok koji mora postojati izmedju organizovanja Svetske izlozbe i Izlozbe sekcije iznosice najmanje 6 nedelja.
Izmedju Svetske izlozbe i Izlozbe sekcije koje se organizuju na istom kontinentu obavezan razmak je 3 meseca. Datum svetske izlozbe ima prvenstvo.
Pravo na prijavljivanje na Svetsku izlozbu ili Izlozbu sekcije jednako je za sve izlagace. Ipak, dozvoljavaju se izvesni popusti kada su izlagaci clanovi nacionalne organizacije koja odrzava manifestaciju.

1. PRAVILNIK
Titula "Pobednika Svetske izlozbe" ili "Pobednika izlozbe sekcije..." bice dodeljena muzjaku i zenki koji su predlozeni za CACIB (vidi 'Titule i nagrade' Pravilnika o izlozbama FCI) bez obzira koliki je broj pasa za datu rasu prijavljen.
Titula "Pobednika Svetske izlozbe - razred mladih" ili "Pobednika izlozbe sekcije... - razred mladih" bice dodeljena najboljem mladom muzjaku i najboljoj mladoj zenki koji su dobili ocenu "Odlican".
Muzjak i zenka koji su predlozeni za CACIB, kao i najbolji mladi muzjak i najbolja mlada zenka koji su dobili ocenu "Odlican" u razredu mladih, konkurisu za titulu "Pobednik rase".
Gore pomeute titule kao i titulu "Pobednik rase" dodelice samo jedan sudija koji je unapred bio imenovan.
Svi psi se ocenjuju po pravilniku za izlozbe FCI. Svakom izlagacu se obavezno daje ocenska lista. Ocenska lista mora biti napisana na jednom od radnih jezika FCI. Organizatori mogu slobodno da odaberu vrstu formulara koji ce koristiti.
Na Svetskim izlozbama i Izlozbama sekcija obavezna je podela na grupe prema nomenklaturi rasa FCI. Psi iste grupe FCI moraju se ocenjivati jednog istog dana.
Ne postoji dodeljivanje titule "Najlepsi pas dana". Svi "Pobednici grupa" konkurisu poslednjeg dana izlozbe za titulu "Najlepsi pas izlozbe".
Organizator svake Svetske izlozbe obavezan je da organizuje Svetsku utakmicu za poslusnost.

2. PROSTOR I RINGOVI
Svetska izlozba ili Izlozba sekcije moraju se organizovati u odgovarajucem prostoru za ovu vrstu manifestacija.
Svaki ring mora biti prostran kako bi psi mogli da se ocenjuju u stavu ali koji isto tako mogu nesputano da trce u ringu u zavisnosti od velicine i broja pasa.
Organizatori Svetske izlozbe i izlozbe sekcije duzni su da predvide pocasni ring dovoljno prostran kako bi svi psi koji budu pozvani mogli da se ocenjuju, prema nomenklaturi rasa FCI.
Organizatori su duzni da izlagacima omoguce lak pristup pocasnom ringu.
Ako su organizovane dodatne aktivnosti, one ne smeju da ometaju pravilan tok izlozbe.
Ako se izlozba odrzava napolju, organizatori su takodje duzni da u slucaju loseg vremena predvide dovoljnu zastitu.

3. SUDIJE
Sve sudije pozvane da ocenjuju na Svetskoj izlozbi ili Izlozbi sekcije moraju imati znatno iskustvo u pogledu velikih izlozbi i rasa za koje su pozvani da sude. Sudije su duzne da podnesu dokaz o takvom iskustvu.
Titulu "Najlepsi pas izlozbe" na Svetskim i izlozbama Sekcija mogu da dodeljuju samo allround sudije zemalja stalnih clanica FCI. Najlepseg psa grupe moze da bira ovlasceni sudija za tu grupu ili allround sudija.
Proporcionalan medjunarodni ziri mora biti pozvan na Svetku izlozbu i Izlozbu sekcije. Na Svetsku izlozbu poziva se najmanje jedan sudija iz svake sekcije.Takodje se mogu pozvati, ali u ogranicenom broju, ovlascene sudije iz zemalja koje nisu clanice FCI.
Rase koje se dodeljuju svakom pojedinom sudiji moraju sasvim jasno da budu naznacene na programima.
Nacionalna kinoloska organizacija organizator Svetske izlozbe i Izlozbe sekcije odabira i angazuje sudije.

4. DELEGAT FCI
A. Za svaku Svetsku izlozbu Generalni komitet FCI imenovace po jednog zvanicnog delegata koji ce delovati u svojstvu predstavnika FCI.
Za svaku Izlozbu sekcije, doticna sekcija ce preporuciti Generalnom komitetu delegata koji donosi krajnju odluku.
B. Delegat FCI je obavezan da:

a) bude prisutan i savetuje klubove organizatore u toku pripremanja izlozbe;
b) proverava da li nacionalna kinoloska organizacija postuje sve pravilnike i posebne odredbe FCI i da li se ti pravilnici i te odredbe pravilno primenjuju u toku izlozbe;
c) belezi sve prituzbe koje su formulisane tokom izlozbe a zasnovane su na krsenju pravilnika i specijalnih odredaba FCI;
d) dostavi Generalnom komitetu FCI potpun pismeni izvestaj o manifestaciji kao i sve primljene prituzbe i, ako je potrebno, pomogne Generalnom komitetu FCI u resavanju ovih problema.
C. Kada je zvanicni delegat u isto vreme clan Generalnog komiteta FCI, on ce na izlozbi predstavljati FCI ukoliko Predsednik i Potpredsednik nisu zvanicno prisutni.
D. Sve putne troskove zvanicnog delegata, njegov smestaj i hranu snosi nacionalna kinoloska organizacija koja organizuje manifestaciju.
Ovaj pravilnik je odobrio Generalni komitet FCI u Meksiku juna 1999. i u Briselu novembra 1999. On stupa na snagu 1. januara 2000. godine.

Ispravke koje su pisane polucrnim slovima odobrio je Generalni komitet FCI u Madridu novembra 2001. godine.

U slucaju dvoumljenja merodavan je tekst na engleskom jeziku.