SPECIJALNA UTAKMICA JAMARA U VEŠTACKOM ROVU

-PROŠIRENA UTAKMICA U BRZINI ZAHVATA NA LISICU-

 

Predlog za usvajanje jednog, ovakvog pravilnika, nastaje kao izraz želje velikog broja takmičara, koji smatraju da klasična, Brzinska utakmica na lisici nije odraz kvaliteta jednog psa kao i da stvara lažnu sliku o vrednostima jednog psa ove rase, te da kandidature za šampiona u radu, dodeljena na ,,običnim,, Brzinskim utakmicama, devalviraju titulu i utiču na pad kvaliteta radnih pasa, jamara.

 

Obzirom da je praktična promocija ovakvog vida takmičenja, pasa jamara, već ostvarena i da je naišla na odobravanje svih, prisutnih takmičara, kao i da je veliki broj onih koji su, nakon konsultovanja sa ostalim takmičarima pružili podršku, predlažemo da se ova, Specijalna utakmica pasa jamara, uvrsti u redovne kinološke manifestacije u radu jamara.

 

PRAVILNIK:

Učešće na ovoj manifestaciji mogu uzeti svi pozitivno ocenjeni ( u eksterijeru) psi, jamari.

Pobednik i nosilac kandidature CACT SiCG i RCACT SiCG može biti pozitivno ocenjeni pas, koji ima položen ispit urodenih osobina i koji je na oba grabljivca ostvario maksimalne zahvate to jest dobio ocene 4+1. Svi ostali psi se razvrstavaju u, odgovarajuće, nagradne razrede.

 

OCENJIVANJE:

 

Rad na lisici se ocenjuje isto kao i na specijalnoj utakmici u brzini zahvata na lisicu:

Maksimalni zahvat je pun zahvat za vrat, odozdo, za grkljan i zahvat u predelu srca. Svi ostali zahvati se rangiraju kao i kod klasične utakmice jamara u veštačkom rovu.

 

Rad psa na jazavcu se ocenjuje po sledećem redosledu:

Pas ima na raspolaganju 1 (jedan) minut za pretraživanje rova, 1 minut za oglašavanje ispred rešetke, 1 minut za rad i 1 minut da bude u zahvatu sa jazavcem.

 

 

Ocene za pretraživanje rova:

•  pas je u predvidenom vremenu došao do rešetke i oglasio se.

•  pas je, pre pronalaska jazavca, jednom izašao iz rova.

•  pas je, pre pronalaska jazavca, dva puta izlazio iz rova

Diskvalifikacija za psa koji je, pre pronalaska jazavca, izašao i treći put.

 

 

Ocenjivanje istrajnosti psa:

Kada pas dode do rešetke, mora da se oglasi da je uočio jazavca i da ravnomerno laje 1 minut. Svaka pauza u lajanju, duža od 10 sekundi snižava ocenu za 1 poen.

Svako nepuštanje jazavca, nakon prvog oglašavanja, podrazumava diskvalifikaciju psa.

 

 

Ocene za istrajnost:

•  za psa koji se nakon pronalaska jazavca ravnomerno, bez dužih pauza, oglašavao 1 minut.

•  za psa koji se nakon pronalaska jazavca oglašavao praveći jednu pauzu dužu od 10 sekundi.

•  za psa koji se, nakon pronalaska jazavca oglašavao sa dve pauze duže od 10 sekundi

Diskvalifikacija za psa koji se nakon pronalaska jazavca oglaša sa više od dve pauze duže od 10 sekundi.

 

Desetak sekundi pre nego što istekne vreme od 1 minuta predvideno za oglašavanje psa ispred jazavca, podiže se rešetka jazavcu i omogućava mu se za zauzme odgovarajuću poziciju gde će sačekati psa. Nakon toga se podiže rešetka ispred psa i omogućava se psu da, u roku od jednog minuta, napravi zahvat na jazavcu. Vodič prijavljuje zahvat ( u roku od jednog minuta) kada smatra da je zahvat ostvaren. Svako prijavljivanje zahvata kada je očigledno da isti ne postoji jer pas laje, ne uzima se u obzir već nastavlja da teče vreme za rad.

Ocenjivanje zahvata:

Ocenjivanje zahvata, psa na jazavcu, se vrši isto kao i na klasičnim utakmicama pasa jamara u veštačkom rovu.

 

 

RANGIRANJE PASA

 

Za kandidature CACT SiCG, i RCACT SiCG konkurišu samo psi koji su iz oštrine na obe grabljivice ostvarili ocene 4 + 1 a iz discipline pretraživanja rova i glasa na rešetki, nisu imali ocene manje od 3. Prednost se daje psu koji je bio brži u zahvatu na lisici ukoliko je iz navedenih disciplina imao ocene za I nagradni razred.

 

Ukoliko dva psa imaju identično vreme za koje su imali maksimalni zahvat na lisici, tada se uzimaju u obzir ocene dobijene za pretraživanje rova i glas na rešetki.

 

Ukoliko se ispostavi da dva psa imaju identično vreme za ostvareni zahvat na lisici i identične ocene za pretraživanje rova kao i za glas na rešetki, tada se uzima u obzir pol ( ženke imaju prednost) a u slučaju da je i pol identičan, prednost se daje mladem psu.

Rad na lisici
R. Br.
DISCIPLINA
Vreme
Koeficijent
I nagradni razred
II nagradni razred
III nagradni razred
Ocena
Min.
Ocena
Min.
Ocena
Min.
1.
Oštrina
8
4
32
3
24
2.5
20

 

Rad na jazavcu
R. Br.
DISCIPLINA
Koeficijent
I nagradni razred
II nagradni razred
III nagradni razred
Ocena
Min.
Ocena
Min.
Ocena
Min.
1.
Pretraživanje
4
3
12
3
12
2
8
2.
Istrajnost
3
4
12
4
12
4
12
3.
Glas na rešetki
3
3
9
3
9
2
6
4.
Oštrina
8
4
32
3
24
2.5
20
UKUPNO OSTAVRENI POENI
Min. 97
Min. 81
Min. 66