NEMAČKI LOVAČKI TERIJER

DEUTSCHER JAGDTERRIER - GERMAN HUNTING TERRIER

CRNJO

Na prodaju 500E (for sale) i otvoren za parenje.

Oštenjen: 22/07/2005 god.

O: Demon Aga (PRM. 4X CAC R.CAC R.CACID BOB IUO Lz8)
M: Majka Gita (5) CACT-YU 15X nr.

Rezultati:

Eksterijer: CAC Novi Sad

Rad: IUO Lz9 Ia nr., 10x Inr, R.Cacit Sremska Mitrovica

Vlasnik:

Saša - Pop
mob: 064/972-8297

crnja

crnja