NEMAČKI LOVAČKI TERIJER

DEUTSCHER JAGDTERRIER - GERMAN HUNTING TERRIER

Izveštaji

SRBIJA:

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

25.04.2009 Ispit Urodjenih Osobina - Bačko Petrovo Sela

Na IUO po novom pravilniku prijavljeno je 13 pasa, od koijh je 8 pasa uspešno položilo ispit.

Sudije na ispitu su bile Stevan Đurin i Siniša Vukanović

I a - Ilk vom Kaltengrund 158p.
I b - Doli Tomašanačka 156 p.
I c - Ledi od Crne Guje 153 p.

>>>detaljni rezultati<<<

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

06.02.2005 SAVEZNA UTAKMICA PASA JAMARA-BRZINSKA NA LISICU - BAČKO GRADI�TE

Na takmicenje je prijavljeno 48 pas rase nemački lovni terijer.Od ukupnog broja 33 psa je uspesno zavrsilo takmicenje:

I. nagradni razred 23 pasa
II. nagradni razred 8 pasa
III.nagradni razred 2 psa
Nije završio 15 pasa

CACT- NORA
RCACT - FERO (HUN)

>>detaljni rezultati<<

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

26.02.2005 SAVEZNA UTAKMICA PASA JAMARA-BRZINSKA NA LISICU - DRUGOVAC

Na takmicenje je prijavljeno 37 pasa rase nemački lovni terijer.Od ukupnog broja 27 pasa je uspesno zavrsilo takmicenje:

I. nagradni razred 17 pasa
II. nagradni razred 9 pasa
III.nagradni razred 1 psa
Nije završio 7 pasa

CACT- ILA PRNJAVORSKA
RCACT - TONY

>>detaljni rezultati<<

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

05.03.2005. MEDJUNARODNA UTAKMICA PASA JAMARA-BRZINSKA NA LISICU SREM. MITROVICA

Na takmicenje privedeno 42 psa rase nlt.Od tog broja 34 psa je sa uspehom zavrsilo takmicenje.
I nagradni razred:23 psa
II nagradni razred:10 pasa
III nagradni razred:1 pas
Nije zavrsilo takmicenje:8 pasa

CACIT Ia-pobednik utakmice>>BEBA OD CRNE GUJE<< jr.703689 lt.
vlasnik:RIBIC SLOBODAN - SR.MITROVICA ODG.>>OD BOGAZA<<
RCACIT Ib->>ALFI<< jr.700296 lt.
>>detaljni rezultati<<

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

19.03.2005 SAVEZNA UTAKMICA PASA JAMARA u organizaciji LU Zrenjanin

Na takmicenje je prijavljeno 21 pas rase nemački lovni terijer.Od ukupnog broja 13 pasa je uspesno zavrsilo takmicenje:

I. nagradni razred 5 pasa
II. nagradni razred 6 pasa
III.nagradni razred 2 psa

CACT osvojio je pas Beni jr892034 -vlasnik Lazar Pavlov
RCACT osvojila je kuja Dina sa Tatarnice jr702614 -vlasnik Ivan Ivanic

>>detaljni rezultati<<

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

20.03.2005 SAVEZNA UTAKMICA PASA JAMARA-BRZINSKA NA LISICU - UB

Na takmicenje je prijavljeno 44 pas rase nemački lovni terijer.Od ukupnog broja 28 psa je uspesno zavrsilo takmicenje:

I. nagradni razred 25 pasa
II. nagradni razred 3 psa
III.nagradni razred 0 pasa
Nije završio 16 pasa

I-a CACT - BLEK-ALF
I-b RCACT - KUMBA
I-c Pr.Srbije - ILK PRNJAVORSKI
I-d Prvak Uba - MAZA od MIHINCA
Najbrži ZUB-ZUB - VAPIR

>>detaljni rezultati<<

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

26.03.2005. SAVEZNA UTAKMICA PASA JAMARA U VE�TACKOM ROVU - VELIKI POPOVAC

Na takmicenje je prijavljeno 59 pas rase nemački lovni terijer.Od ukupnog broja 37 pasa je uspesno zavrsilo takmicenje:

I-a CACT - REJ PLAVANSKI
I-b RCACT - �ARAN
I-c Pr.Srbije - RONALDO
I-d - AS (DŽONI)

>>detaljni rezultati<<

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

23.04.2005. ISPIT URODJENIH OSOBINA PASA JAMARA SREM. MITOVICA

I nagradni razred:2 psa
II nagradni razred:8 pasa
III nagradni razred:2 psa
NIJE POLOZILO ISPIT:2 psa

Ia-POBEDNIK ISPITA: DAX jr 703072 lt. vlasnik:KIPRIJANOVSKI SLOBODAN

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

07.05.2005 SAVEZNA UTAKMICA PASA JAMARA-BRZINSKA NA LISICU - Vlajkovac

Na takmicenje je prijavljeno 17 pasa rase nemački lovni terijer.Od ukupnog broja 14 pasa je uspesno zavrsilo takmicenje:

I. nagradni razred 8 pasa
II. nagradni razred 5 pasa
III.nagradni razred 1 psa
Nije završio 3 pasa

CACT- ANITA
RCACT - TROL

>>detaljni rezultati<<

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

15.05.2005 SAVEZNA UTAKMICA PASA JAMARA U VE�TACKOM ROVU - SREMSKA MITROVICA

Na takmicenje je prijavljeno 33 pas rase nemački lovni terijer.Od ukupnog broja 19 pasa je uspesno zavrsilo takmicenje:

I-a CACT - �TAPCI
I-b RCACT - DON


>>detaljni rezultati<<

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

11.06.2005 MEĐUNARODNA UTAKMICA PASA JAMARA U VEŠTAČKOM ROVU - BELI POTOK

CACT jamara-rad u rovu održan je u organizaciji kluba jamara beogradskog kinolo�kog dru�tva. Takmicenje je održano na rovu u Belom Potoku. Na takmicenje je uzelo uce�ce 29 pasa.

I nagradni razred:5 pasa
II nagradni razred:7 pasa
III nagradni razred:2 psa
NIJE POLOZILO ISPIT:15 pasa

I-a CACT - �TAPCI sa 148 poena , vl. Capelja Mi�a, Novi Sad
I-b RCACT - ZIKO sa 144 poena, vl. Lukic Aca, �abac
I-c Pr.Srbije - CEGI PRNJAVORSKI, vl. Kuzmanovic Goran, Sremcica

Kvalitetnu divljac je obezbedio Gavric Pera iz �apca, a kinolo�ke sudije su bili Dragan Milovanovic i Steva �urin.

 

>>detaljni rezultati<<

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

19.06.2005 SAVEZNA UTAKMICA PASA JAMARA U VE�TACKOM ROVU - BANATSKI BRESTOVAC

CACT jamara-rad u rovu održan je u organizaciji kluba jamara, kd ,,Pancevo 85,, Takmicenje je održana na poligonu u Banatskom Brestovcu (BB). Da se takmici, do�lo je 26 pasa. Od tog broja 11 pasa je otpalo na disciplinama poslu�nosti dok je 15 pasa uspe�no zavr�ilo takmicenje.

I nagradni razred:5 pasa
II nagradni razred:6 pasa
III nagradni razred:4 psa
NIJE POLOZILO ISPIT:11 pasa

I-a CACT - BRADONJA, vl. Vladulj Nenad, Zrenjanin
I-b RCACT - CEGI PRNJAVORSKI,  vl. Kuzmanovic Goran, Sremcica
I-c Pr.Srbije
- ALFI, vl. Silic Mika, Backo Gradi�te

Kvalitetne jazavce i lisice, obezbedio je Gavric Pera iz �apca, a sudenje je povereno Milovanovic Draganu iz Beograda i �urin Stevanu iz Banatskog Brestovca.

 

>>detaljni rezultati<<

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

09.07.2005 MEĐUNARODNA UTAKMICA PASA JAMARA - BRZINSKA NA LISICU - NOĆNA - KRNULE

Takmičenju je predhodilo veliko nevreme, kada su se ,,sastavili,, nebo i zemlja da bi oko 21 sat sve stalo, razvedrilo se i takmičari počeli da pristižu.
Na takmičenje je privedeno 126 pasa rase NLT. Kvalitetne, vakcinisane i veoma raspoložene lisice, obezbedili su Veselin-Vesa Pavlović iz Krnula inače glavni organizator manifestacije i Pera Gavrić iz Šapca, tridesetak lisica.
Sudijski žiri su sačinjavali: Milovanović Dragan iz Beograda, Duričić Vladan iz Šapca i Đurin Stevan iz Banatskog Brestovca.
I-a CACIT - KRALJ
I-b RCACIT - KALA
I-c CACT SiCG - BELA
I-d RCACT SiCG - TAJGA

>>detaljni rezultati<<

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

17.07.2005 SMOTRA LOVAČKIH PASA - OPOVO

U organizaciji lovačkog udruženja Opova 17.07.2005. održana je smotra lovačkih pasa na terenu F.K. Mladost u Opovu. Na ocenjivanje su dovedena 2 psa rase NLT, 2 NOD-a i jedan NKD. Sudio je Savulov Sava.
NLT:
1) ANA - 5 - Vl. Đurišić Aleksandar
2) RINA - 5 - Vl. Đurišić Aleksandar
NOD:
1)ASTRA - 5 - L.U. Opovo
2)BAK - 5 - Vl. Smiljnjić Srđan
NKD:
1)AMOR "Sandisova" - 4 - Vl. Mišković Dragomir
 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

13.08.2005 MEĐUNARODNA UTAKMICA PASA JAMARA - BRZINSKA NA LISICU - CACIT BATOČINA

Učestvovalo je 69 pasa. Divljač je obezbedio Boris Niksić iz Bačkog Gradišta a sudijski kolegijum su sačinjavali Dragan Milovanović, Stevan Đurin i Vladica Živković.

1)CACIT kuja MONI (4+1, 26.sekunda)
2)RCACIT kuja ILLA Prnjavorska (4+1, 27.sekunda)
3)CACT SiCG kuja BERTA-FULDA (4+1, 29.sekundi)
4)RCACT SiCG pas BERO (4+1, 40.sekundi)

>>detaljni rezultati<<

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

10.09.2005 SAVEZNA UTAKMICA PASA JAMARA U VEŠTAČKOM ROVU - Kragujevac

10.09.2005.g. održan CACT jamara u veštačkom rovu u organizaciji K.D. Kragujevac. Učestvovalo 38 pasa. U I nr, plasirano 12, u II nr. 8 a u III nr. 2 psa dok ostali nisu ostvarili pozitivan plasman.

I-a CACT NANI Kandić Vlade iz Kragujevca
I-b RCACT ALF Suletić Damira
I-c Pr. Srbije QVARC FRIZERVALD Kosanić Željka iz Vukosića

Kinoloske sudije na utakmici: Milovanović Dragan i Đurin Stevan. Divljač obezbedio Nikšić Boris iz Bačkog Gradišta.

>>detaljni rezultati<<

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

11.09.2005 - CACT LOZNICA - Proširena brzinska

11.09.2005.g. u organizaciji K.D.Loznica održan CACT jamara BRZINKA proširena radom na jazavcu, po novom pravilniku. Učestvovalo 34 psa. Samo dva psa su ispunila uslov za dodelu kandidatura, imali su maksimalne ocene u radu na obe divljači.

I-a CACT ostvario je pas KAN Ristanović Milana iz Loznice.
I-b RCACT ostvario je pas OPAL Dragicević Slavoljuba iz Loznice.

Kinolocke sudije na utakmici: Vukanović Siniša i Đurin Stevan.
Divljač obezbedio Pavlović Vesa iz Krnula.

>>detaljni rezultati<<

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

17.09.2005 MEĐUNARODNA UTAKMICA PASA JAMARA - CACIT UB

17.09.2005.g. u organizaciji K.D. UB održana je Međunarodna utakmica pasa jamara u veštačkom rovu. Učestvovalo 32 psa. U I nr. plasiralo se 8 pasa, u II nr.6 pasa u II nr. 2 psa dok ostali nisu ostvarili plasman.

I-a CACIT za psa BRADONJA Vladulj Nenada iz Zrenjanina,
I-b RCACIT za psa ŠARAN Mijailović Saše iz Dublja,
I-c CACT SiCG za psa CAR od Zvezdanog Gaja Vujić Dragana iz BG
I-d RCACT SiCG za psa RONALDO Dragačevac Pece iz Obrenovca,

Kinološke sudije Milovanović Dragan, Duričić Vlada-Frizer i Đurin Stevan.
Divljač obezbedio Gavrić Pera iz Šapca.

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

02.10.2005 ME�UNARODNA UTAKMICA U SVEST RANOM RADU PASA JAMARA -CACIT BECEJ FANTAST

02.10.2005. god. u organizaciji LU Bečej održana je međunarodna utakmica u svestranom radu pasa jamara CACIT Bečej. Sudiski kolegijum činili su: Sanja Momčilović Bognič, Milan Zlokolica, Čeda Aleksić, dok je Mile Medić bio vodja na terenu.

Plasmani:

CACIT Nik, vl. Ivković Milan, Majur
RCACIT Štapcika, vl. Čapelja Miša, Novi Sad
CACT Rej Plavanski, vl. Momir Jovanović
RCACT Tišin Kim, vl. Lončar Duško, Sombor

>>detaljni rezultati<<

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

05.11.2005 PROŠIRENA BRZINSKA UTAKMICA SA RADOM NA JAZAVCU - CACT Srem. Mitrovica

Klub nemačkih lovačkih terijera iz Sremske Mitrovice organizovao je 05.11.2005 proširenu utakmicu u zahvatu na lisicu. Sudijski kolegijum činili su Mile Herić i Laslo Sabadi, dok je kvalitetnu divljač obezbedio Boris Nikšić iz Bačkog Gradišta.

1.DAX I-a CACT vlasnika Kiprijanovski Slobodana,
2.APOLO "od Plavog Korala" RCACT vlasnika Ivović Aleksandra
3.NESTA vom Falcon Forst Pr.Srbije vlasnika Nikšić Borisa
4.ADAM-KAN I-d Pr.Vojvodine vlasnika Moro Marjana

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

10.12.2005 Rovaška utakmica - CACT Ruma

1. BOJ - Ia CACT , vl. Todor Alfirović, Šabac

2. BOGI - Ib RCACT , vl. Goran Rakić, Klenje

>>detaljni rezultati<<

 


Zahvaljujem se sudiji Stevanu Đurinu na iscrpnim izveštajima i fotografijama

>>>>>>>Na ovoj stranici se mogu naći i vaši rezultati kontaktirajte nas!!!

 

BUGARSKA:

CACT in village Trud, Siti Plovdiv Bulgaria.

1) Ex vlasnik Ivan Ivanov
2) Van Dam od Svile vlasnik Georgi Georgiev
3) Aksel Von Belovodski vlasnik Ilian Aleksandrov

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

28.08.2004 CACT DIVLJA SVINJA Village Xitovo,Siti Dobrich Bulgaria

1)Oscar Fitservald - vl. Alexander Radivchev , Plovdiv
2) Megi og Avalia - vl. Dimitar Varshilov , Plovdiv
3) Xero od Svile - vl. Dian Dimov , Dobrich
4) Arkus -vl. Dimitar Varshilov , Plovdiv

>>još slika <<